Kompania Sokole Szpony

Zapiski Johanna Fiedrich Böttgera - Festag, 17 Nachgeheim, pierwszy dzień jesieni

Przybyłem do karczmy Złoty Błysk w Berlitz, by wykonać zadanie dla Sokolich Szponów złapania jakiegoś złodziejaszka. Tak jak się spodziewałem, nie byłem jedynym chętnym do zarobienia karlów franzów. Oprócz mego elfiego towarzysza podróży Content Not Found: caibre_, na miejscu dołączył do nas krasnolud _Content Not Found: yorii. Zatrzymaliśmy się najpierw w karczmie pod Złotym Błyskiem, aby móc wcześniej na spokojnie rozejrzeć się w mieście i obadać co nieco odnośnie zlecenia. Niestety dużo ciekawych rzeczy nie można było dowiedzieć się od mieszkańców, którzy okazali swą oczywistą spostrzegawczość dotyczącą moich szat, ale nie tego co się dzieje w mieście które ich wychowało. Wieczorem więc udaliśmy się w miejsce otrzymania zlecenia, tj. do Świętszej Latarni. Tam spotkaliśmy nasz kontakt, Hansa Hellera, i przyjęliśmy zlecenie. Z powodu złożenia przysięgi tajemnicy, spisać szczegółów zlecenia nie mogę. Udaliśmy się tak na spoczynek tego wieczoru.

View
Welcome to your Adventure Log!
A blog for your campaign

Every campaign gets an Adventure Log, a blog for your adventures!

While the wiki is great for organizing your campaign world, it’s not the best way to chronicle your adventures. For that purpose, you need a blog!

The Adventure Log will allow you to chronologically order the happenings of your campaign. It serves as the record of what has passed. After each gaming session, come to the Adventure Log and write up what happened. In time, it will grow into a great story!

Best of all, each Adventure Log post is also a wiki page! You can link back and forth with your wiki, characters, and so forth as you wish.

One final tip: Before you jump in and try to write up the entire history for your campaign, take a deep breath. Rather than spending days writing and getting exhausted, I would suggest writing a quick “Story So Far” with only a summary. Then, get back to gaming! Grow your Adventure Log over time, rather than all at once.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.